Panel BDAP je rozšiřující deska osaditelná přímo na hlavní jednotku automatu. Slouží především k nastavení a zobrazení registrů a hodin včetně kalendáře, umožňuje spustit a zastavit program a změnit adresu automatu. Mimoto umožňuje definovat oblast registrů R a bitů M jako uživatelské parametry programu a pak je monitorovat a nastavovat. Právě použití této funkce bude předvedeno v tomto příkladu.

Read More