V tomto programu jsou uvedeny příklady jednoduchých regulátorů například teploty. Tento příklad předpokládá použití nějakého rozšiřujícího modulu  analogového převodníku pro vstup měřené veličiny (např. FBs-6AD nebo FBs-RTD6 apod.). Jinak lze v nouzi ozkoušet funkčnost příkladu přímým zápisem simulovaných vstupních hodnot do příslušných registrů programu.

Read More