Program obsahuje příklad řešení spínacích hodin reálného času s jedním časovým intervalem. Porovnání nastaveného časového intervalu s reálným časem je prováděno úrovňově, tak že v jakémkoli okamžiku lze změnit interval zapnutí nebo přenastavit hodiny reálného času a výstup se okamžitě nastaví do správného stavu. Toto řešení ale přináší omezení ve volnosti nastavení časů a počtu intervalů. Kvůli snazšímu ladění a zkoušení jsou v programu doplněny modelové hodiny, které jdou šedesátkrát rychleji.

Read More

V tomto programu jsou uvedeny příklady jednoduchých regulátorů například teploty. Tento příklad předpokládá použití nějakého rozšiřujícího modulu  analogového převodníku pro vstup měřené veličiny (např. FBs-6AD nebo FBs-RTD6 apod.). Jinak lze v nouzi ozkoušet funkčnost příkladu přímým zápisem simulovaných vstupních hodnot do příslušných registrů programu.

Read More

Panel BDAP je rozšiřující deska osaditelná přímo na hlavní jednotku automatu. Slouží především k nastavení a zobrazení registrů a hodin včetně kalendáře, umožňuje spustit a zastavit program a změnit adresu automatu. Mimoto umožňuje definovat oblast registrů R a bitů M jako uživatelské parametry programu a pak je monitorovat a nastavovat. Právě použití této funkce bude předvedeno v tomto příkladu.

Read More