Řízení vjezdové brány pomocí PLC (ukázkový program)

Hlavním úkolem PLC programu je automatické zavírání vjezdové brány mimo pracovní dobu. Mezi povely pro zavření program zařazuje určitou časovou prodlevou, aby se umožnil případný vjezd služebního vozidla mimo pracovní dobu. Parametry programu a aktuální čas může uživatel nastavovat pomocí OLED grafického displeje s klávesnicí (BPEP – Board Parameter Entry Panel). PLC FATEK s vloženým displejem BPEP je na obrázku vpravo.

Read More

FBs-BPEP resp. FBs-PEP je grafický displej se 6-ti tlačítky pro komfortní zobrazení a změnu parametrů uvnitř PLC FATEK (například Teplota je 25°C). Displej je organizován jako víceúrovňová menu. Program na vytvoření těchto menu se jmenuje PEP Designer a je ke stažení pod tímto článkem. V této ukázce si na jednoduchém příkladu ukážeme nastavování registru R100 v PLC. Hodnota v registru má význam teploty a rozsah je omezen na -25°C do +50°C. Pokud se uživatel pokusí na PLC nastavit hodnotu mimo rozsah, objeví se na displeji předdefinované varování a uživatel je vyzván k opětovnému zadání hodnoty.

Read More

FBs-BDAP (Data Access Panel)

Displej FBs-BDAP umožňuje zobrazení a nastavení času a data v PLC, zobrazení a nastavení diskrétních proměnných (M,X,Y) a registrů (R,D,T,C,F,S). U diskrétních proměnných může uživatel navíc nastavit funkci enable / disable. Práce s registry může probíhat v dekadickém zobrazení, a to buď se znaménkem nebo bez, či v hexadecimálním zobrazení.

Displej s tlačítky FBs-BDAP je určen k namontování přímo na hlavní jednotku PLC. Viz obrázek.

Read More

Současný technologický pokrok umožňuje využívat v domácnosti technologie, které byly dříve doménou pouze profesionálních průmyslových řešení. Tento příklad ukazuje, jak lze ze „stavebnice“ programovatelných automatů FATEK realizovat v rodinném domku, případně v malé firmě, otevírání vjezdové brány, garážových vrat, ovládání topení a hlášení poplachu SMS zprávami. Ovládání se provádí z dotykového LCD panelu umístěného např. v obývacím pokoji, nebo z mobilního telefonu pomocí SMS zpráv a prozvoněním.

Read More