Příklad odeslání SMS zprávy s hodnotou

Tento příklad ukazuje, jak lze pomocí FAC-FBS-CMGSM odeslat SMS zprávu, doplněnou o hodnotu zvoleného registru, například čítače.

Před spuštěním ukázkového programu doporučujeme přenastavit telefonní číslo příjemce SMS zpráv!

 

Příloha:  Příklad CMGSM 03 send-value