Watchdog ErrorTak si jednoho hezkého zimního odpoledne programujeme, projekt utěšeně roste a už je z něj pěkný cvalík. Skoro už i dělá, co je v zadání a ne co se mu zrovna hodí. A najednou bác! Po chvilce běhu místo obvyklého rychlého blikání LED RUN (signalizující běh programu) tato LED zhasne a místo ní zlověstně bliká LED ERR.

Read More