Řízení vjezdové brány pomocí PLC (ukázkový program)

Hlavním úkolem PLC programu je automatické zavírání vjezdové brány mimo pracovní dobu. Mezi povely pro zavření program zařazuje určitou časovou prodlevou, aby se umožnil případný vjezd služebního vozidla mimo pracovní dobu. Parametry programu a aktuální čas může uživatel nastavovat pomocí OLED grafického displeje s klávesnicí (BPEP – Board Parameter Entry Panel). PLC FATEK s vloženým displejem BPEP je na obrázku vpravo.

Read More