FBs-BDAP (Data Access Panel)

Displej FBs-BDAP umožňuje zobrazení a nastavení času a data v PLC, zobrazení a nastavení diskrétních proměnných (M,X,Y) a registrů (R,D,T,C,F,S). U diskrétních proměnných může uživatel navíc nastavit funkci enable / disable. Práce s registry může probíhat v dekadickém zobrazení, a to buď se znaménkem nebo bez, či v hexadecimálním zobrazení.

Displej s tlačítky FBs-BDAP je určen k namontování přímo na hlavní jednotku PLC. Viz obrázek.

Read More