Zapojení vstupů a výstupů

plc_test_vystup_releDvanáct binárních vstupů je označeno jako X0 až X11 přičemž úroveň napětí na šroubovacích svorkách každého vstupu je vztažena k napětí na společné svorce S/S. Podle toho zda se na ni přivede + nebo – 24 V je pak určena i pozitivní nebo negativní logika, tzn. zda jako log. 1 bude napětí + 24V (na svorce S/S je připojeno – svorka zdroje) nebo napětí 0 V (na svorce S/S je připojena + svorka 24 V zdroje).

Read More